dot circle{"id":27,"email":"bdapinvesting@gmail.com","username":"duynguyen","fullname":"Duy Nguyen","avatar":8438,"description":"Must become a person that be able to take care of the ones that you care about!","position":"","MediaAvatar":{"id":8438,"url":"https://file.publish.vn/coin98/27/avatar-1603297767061.jpg","title":"Duy Nguyen","alt":"Duy Nguyen","type":3,"url_large":null,"url_medium":null,"url_small":null,"url_raw":null},"createdAt":"2020-10-13T13:05:16.000Z","updatedAt":"2020-10-13T13:05:16.897Z"}

Duy Nguyen

92 Bài viết

Must become a person that be able to take care of the ones that you care about!

Miner Extractable Value (MEV) là gì? Giải pháp và xu hướng dòng tiền
Miner Extractable Value (MEV) là gì? Giải pháp và xu hướng dòng tiền
Bài viết giải thích về MEV và những tác động của MEV đối với dòng tiền tương lai.
Landscape in Solana No.4 - W14/2021
Landscape in Solana No.4 - W14/2021
Những cập nhật nổi bật trong hệ sinh thái Solana W14/2021: Mảnh ghép lợi nhuận, điểm nhấn Solstarter, kinh nghiệm theo dõi dự án.
Phân tích On-chain No.10 - Cream Finance (CREAM) | Giá sẽ tăng trong thời gian tới?
Phân tích On-chain Cream Finance (CREAM) | Giá sẽ tăng trong thời gian tới? Bài viết phân tích và góc nhìn về CREAM.
Landscape in Solana No.3 - W13/2021
Landscape in Solana No.3 - W13/2021
Những thông tin mới nhất trong hệ sinh thái Solana tuần 12/2021: Dòng tiền đang đổ về SOL? AMM nổi bật, IDO đầu tiên trên Raydium.
Phân tích On-chain Alpha Finance Lab (ALPHA) | Diamond Hand từ vị trí holder
Phân tích On-chain No.5 - Alpha Finance Lab (ALPHA) | Diamond Hand từ vị trí holder
Hiện tại Alpha vẫn chỉ có một sản phẩm chính là Alpha Homora. Bài viết sẽ phân tích những dữ liệu on-chain của sản phẩm này.
Landscape in Solana No.2 - W12/2021
Landscape in Solana No.2 - W12/2021
Những cập nhật mới nhất về hệ sinh thái Solana tuần qua: Solstarter, Cập nhật Solana Beach, Fusion Pools.
Dex AMM 2021 - Mô hình định giá các Dex hiện tại
Dex AMM 2021 - Mô hình định giá các Dex hiện tại
Bài viết về mảng Dex 2021 và giải thích về mô hình định giá các Dex hàng đầu hiện nay.
Pools - Nền tảng thực sự trong DeFi và Case Studies Serum
Pools - Nền tảng thực sự trong DeFi và Case Studies Serum (SRM)
Bài viết tìm hiểu về pools và phân tích về pools trong hệ sinh thái Serum.
Mapping out layer 2 ecosystems - Tổng quan về hệ sinh thái các layer 2
Mapping out layer 2 ecosystems - Tổng quan về hệ sinh thái các layer 2
Mapping out layer 2 ecosystems - Bản vẽ để nắm rõ các dự án đang được phát triển trên các layer 2.
back to top