Tag: #CARDS

Hướng dẫn chi tiết tham gia IDO CardStarter
Hướng dẫn chi tiết tham gia IDO trên CardStarter
Hướng dẫn chi tiết cách tham gia IDO trên một trong những IDO Platform nổi bật trên nền tảng Cardano hiện tại, đó là CardStarter.
CardStarer (CARDS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CARDS
Cardstarter (CARDS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CARDS
CardStarter là nền tảng IDO trên Cardano, cho phép các dự án tiếp cận với khoản vốn dồi dào từ cộng đồng các nhà đầu tư.
Hướng dẫn tham gia IDO SoMee Advertising Token (SAT) trên CardStarter
Hướng dẫn cách tham gia IDO SoMee Advertising Token trên CardStarter, dự án thuộc hệ sinh thái đang có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay - Cardano.
CardSwap DEX (CSWAP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CSWAP
CardSwap DEX là gì? CardSwap là một AMM DEX được xây dựng bởi đội ngũ CardStarter trong hệ sinh thái Cardano.
back to top