Tag: #dot

DeFi in Polkadot No.14 - W15/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi tuần 15/2021.
Weekly Review by Infographics No.14 - W15/2021
Weekly Review by Infographics No.14 - W15/2021
Tổng kết tuần 15/2021 thông qua những hình ảnh Infographic, cung cấp những Insight trong thị trường một cách trực quan nhất.
DeFi in Polkadot No.13 - W14/2021
DeFi in Polkadot No.13 - W14/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi trong tuần 14/2021.
Konomi (KONO) - Phi tập trung hoàn toàn có thực sự tốt?
Bài lược dịch các phân tích chi tiết về tổng quan Konomi và cách thức hoạt động của nó.
DeFi in Polkadot No.12 - W13/2021
“DeFi in Polkadot” cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi bên trong.
DeFi in Polkadot No.11 | 22.03.2021- 28.03.2021
DeFi in Polkadot No.11 - W12/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
4 chủ đề hay nhất trong sự kiện Polka DeFiance
4 chủ đề hay nhất trong sự kiện Polka DeFiance
Bài viết này giúp anh em năm bắt được một số chủ đề hay nhất trong sự kiện Polkadot DeFi Alliance.
DeFi in Polkadot No.10
DeFi in Polkadot No.10 - W11/2021
Cập nhật những diễn biến, góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures tuần qua về Polkadot và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
DeFi in Polkadot No.9 | 08.03.2021- 14.03.2021
DeFi in Polkadot No.9 - W10/2021
Bài viết cung cấp những thông tin nổi bật và mới nhất về hệ sinh thái Polkadot trong tuần qua.
back to top