Tag: #Ecosystem

DeFi in Polkadot No.14 - W15/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi tuần 15/2021.
DeFi in Polkadot No.13 - W14/2021
DeFi in Polkadot No.13 - W14/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi trong tuần 14/2021.
DeFi in Polkadot No.12 - W13/2021
“DeFi in Polkadot” cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi bên trong.
DeFi in Polkadot No.11 | 22.03.2021- 28.03.2021
DeFi in Polkadot No.11 - W12/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
Weekly Review by Infographics W12 | Cuộc chạy đua giữa các Blockchain
Weekly Review by Infographics No.11 - W12/2021
Tuần này chúng ta sẽ xem lại một lượt các hệ sinh thái, xem các hệ sinh thái đang phát triển đến đâu.
Pools - Nền tảng thực sự trong DeFi và Case Studies Serum
Pools - Nền tảng thực sự trong DeFi và Case Studies Serum (SRM)
Bài viết tìm hiểu về pools và phân tích về pools trong hệ sinh thái Serum.
Liqwid Finance
Liqwid Finance (LQ) là gì? Toàn tập về giao thức cho vay đầu tiên trên Cardano (ADA) platform
Để bắt đầu tiến vào nền tảng Cardano, mình sẽ cùng anh em tìm hiểu về dự án Lending tiên phong mang tên: Liqwid Finance.
DeFi in Polkadot No.10
DeFi in Polkadot No.10 - W11/2021
Cập nhật những diễn biến, góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures tuần qua về Polkadot và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
Mapping out layer 2 ecosystems - Tổng quan về hệ sinh thái các layer 2
Mapping out layer 2 ecosystems - Tổng quan về hệ sinh thái các layer 2
Mapping out layer 2 ecosystems - Bản vẽ để nắm rõ các dự án đang được phát triển trên các layer 2.
back to top