Những cái tên chiến thắng lần 1 của Tron Hackathon 2021 là ai?
Bài viết cung cấp cho anh em những cái tên thắng cuộc trong cuộc thi Tron Hackathon 2021.