IDEX là gì? Hướng dẫn mua bán trên sàn giao dịch IDEX rất đơn giản
Đây là video hướng dẫn đơn giản về cách mua bán, giao dịch trên sàn IDEX.