Iris Network (IRIS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử IRIS
Iris Network (IRIS) là gì? Iris Network là một trung tâm dịch vụ cross-chain cho các DApps thế hệ mới, được xây dựng trên Cosmos-SDK.