Tag: #layer2

Fuel là gì? Optimistic Rollup đầu tiên trên Ethereum
Fuel là gì? Optimistic Rollup đầu tiên trên Ethereum
Fuel là giải pháp mở rộng cho Ethereum sử dụng model Optimistic Rollup được phát triển bởi một tổ chức phi lợi nhuận gọi là Fuel Pabs. Tìm hiểu thêm tại đây.
Arbitrum vs Optimism: Ai sẽ là người chiến thắng?
Arbitrum vs Optimism: Ai sẽ là người chiến thắng?
So sánh Arbitrum và Optimism xem ai có thể trở thành người thắng trong cuộc chiến Layer 2 và giải quyết vấn đề mở rộng của Ethereum.
Ecosystems Digest | Polygon (MATIC) | Make Ethereum great again
Ecosystems Digest | Polygon (MATIC) | Make Ethereum great again
Với Ecosystems Digest | Polygon (MATIC) | Make Ethereum great again. Bài viết cung cấp ngắn gọn các thông tin bên trong research.
Tiềm năng Layer 2 Optimism qua góc nhìn của 0xRafi?
Perspective #20: 0xRafi nhìn nhận thế nào về tiềm năng Layer 2 Optimism?
Góc nhìn của @0xRafi về dự án Optimism và tiềm năng của nó.
Mapping out layer 2 ecosystems - Tổng quan về hệ sinh thái các layer 2
Mapping out layer 2 ecosystems - Tổng quan về hệ sinh thái các layer 2
Mapping out layer 2 ecosystems - Bản vẽ để nắm rõ các dự án đang được phát triển trên các layer 2.
Ethereum tắc nghẽn và tổng quan về các cách mở rộng quy mô
Ethereum tắc nghẽn và tổng quan về các cách mở rộng quy mô (phần 1)
Bài viết chia sẻ tổng quan về chủ đề về Ethereum tắc nghẽn và về các cách mở rộng quy mô.
Ethereum tắc nghẽn và tổng quan về các cách mở rộng quy mô
Ethereum tắc nghẽn và tổng quan về các cách mở rộng quy mô (phần 2)
Phần 2 sẽ chia sẻ tổng quan về 2 cách tiếp cận để giải quyết sự tắc nghẽn của Ethereum là: New Infrastructure và Layer 2.
Connext Network là gì? Dự án kết nối các giải pháp Layer 2
Connext Network là gì? Dự án kết nối các giải pháp Layer 2
Connext đã ra đời để trở thành cầu nối giữa các giải pháp Layer 2 với nhau. Cùng tìm hiểu về tiềm năng của Connext!
Roadmap ZKSwap 2021: AMM Layer 2 lên BSC và tung ra NFT độc quyền
Roadmap ZKSwap 2021: AMM Layer 2 lên BSC và tung ra NFT độc quyền
Bài viết cung cấp cho anh em cái nhìn tổng quan sắp tới của ZKS thông qua Roadmap và tình hình apply Layer2 lên BSC.
back to top