Token Explanation | NearPAD | Toàn tập về dự án NearPAD
NearPAD là gì? NearPAD là IDO Platform trên Near Protocol, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cộng đồng của dự án bằng việc mở bán token.