OmiseGO (OMG) là gì? Toàn tập về tiền điện tử OMG
OmiseGO (OMG) là token trong mạng OmiseGO, cung cấp các dịch vụ trao đổi ngang hàng theo thời gian thực, không giới hạn vị trí.