Tag: #Parachain

DeFi in Polkadot No.14 - W15/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi tuần 15/2021.
DeFi in Polkadot No.13 - W14/2021
DeFi in Polkadot No.13 - W14/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi trong tuần 14/2021.
DeFi in Polkadot No.12 - W13/2021
“DeFi in Polkadot” cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi bên trong.
DeFi in Polkadot No.11 | 22.03.2021- 28.03.2021
DeFi in Polkadot No.11 - W12/2021
Cập nhật những diễn biến cũng như góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
4 chủ đề hay nhất trong sự kiện Polka DeFiance
4 chủ đề hay nhất trong sự kiện Polka DeFiance
Bài viết này giúp anh em năm bắt được một số chủ đề hay nhất trong sự kiện Polkadot DeFi Alliance.
DeFi in Polkadot No.10
DeFi in Polkadot No.10 - W11/2021
Cập nhật những diễn biến, góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures tuần qua về Polkadot và các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
DeFi in Polkadot No.9 | 08.03.2021- 14.03.2021
DeFi in Polkadot No.9 - W10/2021
Bài viết cung cấp những thông tin nổi bật và mới nhất về hệ sinh thái Polkadot trong tuần qua.
Shiden Network: Kusama Parachain của Plasm Network
Shiden Network: Kusama Parachain của Plasm Network
Shiden Network là gì? Mục đích và lộ trình hoạt động của Shiden Network sẽ diễn ra như thế nào?
DeFi in Polkadot 8
DeFi in Polkadot No.8 - W9/2021
Cập nhật những diễn biến và góc nhìn của đội ngũ Coin98 Ventures về Polkadot, các dự án DeFi bên trong hệ sinh thái này.
back to top