Tag: #TerraUST

Kash - Sự kết hợp hoàn hảo từ Terra (LUNA) UST, Mirror Protocol và Anchor Protocol
Kash - Sự kết hợp hoàn hảo từ Terra (LUNA) UST, Mirror Protocol và Anchor Protocol
Sẽ như thế nào nếu như Kash có thể kết hợp sức mạnh của Terra UST, Mirror và Anchor trên hệ sinh thái Terra?
Hướng dẫn tham gia Testnet Kash chi tiết và dễ hiểu
Hướng dẫn tham gia Testnet Kash chi tiết và dễ hiểu
Kash đang trong giai đoạn testnet và chưa phát hành native token. Đây là cơ hội tham gia Testnet nhận được Retroactive cho anh em.
back to top