Tag: #atom

Landscape in Cosmos No.7 - W17/2021 | Ra mắt cầu nối Cosmos Ethereum
Landscape in Cosmos No.7 - W17/2021 | Ra mắt cầu nối Cosmos Ethereum
Landscape in Cosmos tuần 17 sẽ cập nhật những gì đã diễn ra trong hệ sinh thái Cosmos. Đặc biệt là Ra mắt cầu nối Cosmos Ethereum.
Landscape in Cosmos (ATOM) No.6 - W16/2021 | Akash và Crypto.com sẽ kết nối với Cosmos
Cập nhật và đưa ra nhận định đối với tất cả những gì đã diễn ra trong hệ sinh thái Cosmos trong tuần 16/2021 vừa qua.
Landscape in Cosmos (ATOM) No.5 - W15/2021 | HackAtom đã đến Việt Nam
Landscape in Cosmos (ATOM) No.5 - W15/2021 | HackAtom đã đến Việt Nam
Giúp anh em cập nhật và hiểu rõ tất cả những gì đã diễn ra trong hệ sinh thái Cosmos trong tuần 15/2021 vừa qua.
Landscape in Cosmos (ATOM) No.4 - W14/2021 | Đã có AMM trên Cosmos Hub
Landscape in Cosmos (ATOM) No.4 - W14/2021 | Đã có AMM trên Cosmos Hub
Cập nhật tất cả những gì đã diễn ra trong hệ sinh thái Cosmos trong tuần 14/2021 vừa qua.
Landscape in Cosmos (ATOM) No.3 - W13/2021
Landscape in Cosmos (ATOM) No.3 - W13/2021
Những thông tin mới nhất trong hệ sinh thái Cosmos tuần 13/2021: 2 dự án kết nối với Cosmos Hub, Kyber Network ra mắt DMM.
Landscape in Cosmos (ATOM) No.2 - W12/2021
Landscape in Cosmos (ATOM) No.2 - W12/2021
Cập nhật những tin tức trong hệ sinh thái Cosmos tuần qua về sự tăng tốc của các dự án: Persistence, Band Protocol, NFT,...
Landscape in Cosmos (ATOM) No.1 - W11/2021
Landscape in Cosmos (ATOM) No.1 - W11/2021
Cập nhật tất cả những gì đã diễn ra trong hệ sinh thái Cosmos trong tuần qua (Tuần 11/2021).
Những mảnh ghép trong hệ sinh thái Cosmos
Những mảnh ghép trong hệ sinh thái Cosmos
Giới thiệu từng mảnh ghép trong hệ sinh thái Cosmos với 28 dự án trong 5 lĩnh vực chính: DeFi, Payment, Privacy, Storage, Service.
DOT vs ATOM vs AVAX - Đâu là kẻ chiến thắng?
Bài viết so sánh các đặc điểm cơ bản của ba blockchain đa chuỗi được quan tâm nhất hiện nay.
back to top