Tag: #LandscapeinNEAR

Landscape in NEAR No.3 - W14/2021
Landscape in NEAR No.3 - W14/2021
Bài viết này sẽ cập nhật những thông tin mới nhất và đánh giá về sự phát triển của nền tảng NEAR trong tuần 14/2021.
Landscape in Near No.2 - W13/2021
Landscape in Near No.2 - W13/2021
Các thông tin mới nhất của NEAR Protocol tuần qua: Triển khai marketing mạnh mẽ, NEAR Foundation tài trợ 1 triệu đô cho Octopus Network.
Landscape in NEAR No.1 - W11/2021
Landscape in NEAR No.1 - W11/2021
Cập nhật những tin tức mới nhất trong tuần 11/2021 trong “vũ trụ NEAR”: NEAR Protocol hợp tác Sandbox, EVM Update, ra mắt Rainbow Bridge
back to top