Tag: #Launchpad

PolyStarter là gì? Toàn tập về đồng POLR
Token Explanation | PolyStarter (POLR) | Toàn tập về tiền điện tử POLR
PolyStarter là gì? PolyStarter là Launchpad Platform dành riêng cho các native project xây dựng trên Polygon. POLR là mã token chính thức của dự án.
Token Explanation | NearPAD là gì? Toàn tập về dự án NearPAD
Token Explanation | NearPAD | Toàn tập về dự án NearPAD
NearPAD là gì? NearPAD là IDO Platform trên Near Protocol, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cộng đồng của dự án bằng việc mở bán token.
Token Explanation | Avalaunch (XAVA) | Toàn tập về tiền điện tử XAVA
Token Explanation | Avalaunch (XAVA) | Toàn tập về tiền điện tử XAVA
Avalaunch (XAVA) là gì? Avalaunch là một nền tảng Launchpad được phát triển trên mạng lưới Avalanche và XAVA là Token của dự án.
MoonEdge (MOON) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MOON trên Polygon
Token Explanation | MoonEdge (MOON) | Toàn tập về tiền điện tử MOON trên Polygon
MoonEdge (MOON) là gì? MoonEdge là launchpad Platform trên Polygon tập trung giải quyết vấn đề về token sales một cách công bằng.
Avalaunch là gì? Ra mắt Launchpad của Avalanche Ecosystem & Mở bán token trên Pangolin
Avalaunch là gì? Điểm khác biệt của Avalaunch? Token của Avalaunch là gì? Cùng Coin98 tìm hiểu trong bài viết này nhé!
safepal sfp token sale
Hình thức tham gia mua SafePal (SFP) Token mới trên Binance
Việc bán token SafePal, dự án thứ 18 trên Binance Launchpad, sẽ được thực hiện theo hình thức đăng ký Launchpad hoàn toàn mới.
back to top