Tag: #NearPanorama

near pano 26
Aurora gọi vốn 12 triệu từ nhiều VC lớn, hệ sinh thái Near sôi động
Trong tuần 41/2021, hệ sinh thái Near khá sôi động với nhiều sự kiện: Aurora gọi vốn 12 triệu đô, chương trình liquidity mining của Ref Finance.
near pano 24
Lending Protocol đầu tiên trên Near sắp xuất hiện - Đâu là cơ hội cho user?
Những sự kiện nổi bật trên hệ sinh thái Near tuần qua: thông báo về sự ra mắt của lending protocol đầu tiên, lượng giao dịch NEAR đạt ATH.
near pano 23
TVL hệ sinh thái Near tiếp tục tăng mạnh, chuẩn bị đạt mốc 100 triệu đô
Nổi bật trong hệ NEAR tuần qua: TVL Ref Finance đạt 68 triệu đô, TVL toàn hệ Near đạt 86 triệu đô, volume giao dịch NEAR đạt ATH.
near pano 22
Nhiều cơ hội kiếm tiền trong hệ sinh thái Near
Sự kiện nổi bật trên hệ NEAR tuần qua: Ref Finance TVL đạt 40 triệu đô, Metapool TVL 20 triệu đô cùng nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho anh em.
near pano
TVL nền tảng Near tăng mạnh và x30 trong 2 tuần ngắn ngủi!
Hệ sinh thái Near bắt đầu cất cánh với nhiều kỷ lục mới: TVL Near tăng mạnh, đạt 45 triệu đô, Metapool TVL 20 triệu đô. Xem thêm tại đây!
Near Panorama #10 | AMM DEX đầu tiên đã có $600,000 TVL, tham gia Quiz trị giá 1,500 NEAR
Near Panorama #10 tuần này nổi bật với các con số thành tích đầy ấn tượng như: 1,100,000 giao dịch trong tuần, TVL của Ref Finance đạt $600,000.
NEAR Panorama #09 | 17,000 followers trong 5 ngày, 1 triệu giao dịch trong tuần
NEAR Panorama #09 | 17,000 followers trong 5 ngày, 1 triệu giao dịch trong tuần
Nổi bật trong số NEAR Panorama #09 tuần này là thông tin về những thành tích đáng nể gồm: 17,000 followers trong 5 ngày, 1 triệu giao dịch trong tuần
Near Panorama #08 | eNEAR lên Sushiswap và Dodo với thanh khoản 1 triệu đô, Near đạt 6 triệu giao dịch
Near Panorama #08 | eNEAR lên Sushiswap và Dodo với thanh khoản 1 triệu đô, Near đạt 6 triệu giao dịch
Số Near Panorama #08 tuần này nổi bật với một số thông tin: eNEAR lên Sushiswap và Dodo với thanh khoản 1 triệu đô, Near đạt 6 triệu giao dịch.
Near Panorama #04 | Bridge BSC -NEAR, Collateral Stablecoin vượt mức, token PARAS airdrop
Near Panorama #04 | Bridge BSC -NEAR, Collateral Stablecoin vượt mức, token PARAS airdrop
Cập nhật và đánh giá những thông tin mới trong hệ sinh thái NEAR tuần 16/2021: Bridge BSC - NEAR, Collateral Stablecoin vượt mức, PARAS airdrop
back to top