Tag: #Protocol

Roadmap mainnet GRT - Chuyển đổi sang mạng Mainnet
Vậy The Graph đã chuyển đổi các subgraph đấy như thế nào? Cùng tìm hiểu về chặng đường chuyển đổi sang Mainnet qua bài viết sau.
Platform Blockchain, Protocol, Dapp là gì?
(Mới) Platform, Protocol & Dapp là gì? Cách phân biệt Platform, Protocol & Dapp một cách chi tiết và dễ hiểu nhất cho người mới.
back to top