Token Explanation | Skyward Finance (SKYWARD) | Toàn tập về tiền điện tử SKYWARD trên NEAR
Skyward Finance là gì? Đây là nền tảng IDO đầu tiên trên NEAR với giải pháp phân chia token cho nhà đầu tư qua cơ chế chống front-run và rug-pull.