Tiền điện tử là gì? Những điều cần biết về coin và token
Bài viết này sẽ giúp anh em hiểu những kiến thức căn bản nhất về tiền điện tử (Cryptocurrency), sự khác nhau giữa Coin và Token.