HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE ICO MASTERSHEETKEY TAKEAWAYS:- Giải thích ý nghĩa các cột: + Cột đầu tiên: Tên ICO,+ Cột từ Idea -> Bonus: Tiêu chí đánh giá ICO+ Cột short term + Long Term: Đánh giá ICO+ Grading Complete: Trạng thái đánh giá (Yes- Đánh giá xong, No- Chưa đưa ra nhận định)- Ý NGHĨA PH...

Bài viết này thuộc quyền truy cập của các thành viên Gold Membership.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục đọc bài viết.
Nếu bạn chưa phải là Gold Member >> Đăng ký tài khoản tại đây để truy cập vào kho bài viết phân tích chi tiết các dự án ICO từ Coin98.