dot circle{"id":110,"email":"vitienngo810@gmail.com","username":"jackvi810","fullname":"Jack Vĩ","avatar":13303,"description":"Just a guy who loves research and investment!","position":"","MediaAvatar":{"url":"https://file.publish.vn/coin98/110/2021-03/avatar-1617026415223.jpg","alt":"","title":"123191693_1742071702628575_2792015753571350889_o.jpg","type":3},"createdAt":"2021-03-29T10:59:43.000Z","updatedAt":"2021-03-29T10:59:43.218Z"}

Jack Vĩ

22 Bài viết

Just a guy who loves research and investment!

Pendle Finance là gì? Toàn tập về dự án Pendle Finance
Pendle Finance là gì? Toàn tập về dự án Pendle Finance
Bài viết giới thiệu về nền tảng giao dịch lợi tức tương lai - một sản phẩm mà Pendle Finance sẽ cung cấp cho anh em.
Media Network
Media Network (MEDIA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MEDIA
Bài viết sẽ cung cấp cho anh em những thông tin chi tiết nhất về Media Network và đồng tiền điện tử MEDIA.
Landscape in Binance Smart Chain (BSC) No.5 - W15/2021 | 30 tỷ TVL chỉ trong 3 tháng, đâu sẽ là điểm dừng của BSC?
Landscape in Binance Smart Chain (BSC) No.5 - W15/2021 | 30 tỷ TVL chỉ trong 3 tháng, đâu sẽ là điểm dừng của BSC?
Cập nhật những thông tin mới nhất cũng như góc nhìn cá nhân của tác giả về hệ sinh thái Binance Smart Chain trong tuần qua cho anh em.
Multi-chain & Cross-chain là gì? Xu hướng, tác động & tiềm năng đầu tư 2021
Multi-chain & Cross-chain là gì? Xu hướng, tác động & tiềm năng đầu tư 2021
Bài viết sẽ đưa ra cho anh em những góc nhìn mới nhất về tiềm năng và cơ hội đầu tư đối với Multi-chain và Cross-chain.
Tâm sự #10: Làm thế nào để mình giữ vững tâm lý khi thị trường đỏ lửa?
Tâm sự #10: Làm thế nào để mình giữ vững tâm lý khi thị trường đỏ lửa?
Bài viết sẽ cung góc nhìn của một sinh viên năm 3 cho anh em về những trải nghiệm trong thị trường crypto
Hướng dẫn tham gia testnet trên InstaDapp chi tiết
Hướng dẫn tham gia testnet trên InstaDapp chi tiết
Bài viết sẽ hướng dẫn anh em tham gia Testnet trên InstaDapp một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.
InstaDapp (INST) là gì? Toàn tập về tiền điện tử INST
InstaDapp (INST) là gì? Toàn tập về tiền điện tử INST
Bài viết sẽ cung cấp cho anh em thông tin chi tiết về tiền điện tử INST và những điểm nổi bật cũng như tiềm năng dự án InstaDapp.
Landscape in Binance Smart Chain (BSC) No.4 - W14/2021
Landscape in Binance Smart Chain (BSC) No.4 - W14/2021
Bài viết cung cấp cho anh những cập nhật và góc nhìn mới nhất về hệ sinh thái Binance Smart Chain trong tuần 14/2021
Phân tích On-chain No.17 - Tellor (TRB) | Động lực gì giúp TRB tăng giá trị với mức tổng cung vô hạn?
Phân tích On-chain No.17 - Tellor (TRB) | Động lực gì giúp TRB tăng giá trị với mức tổng cung vô hạn?
Bài viết sẽ cung cấp cho anh em những dữ liệu On-chain mới nhất về dự án Tellor, từ đó rút ra các insights về dự án này.
back to top