dot circle{"id":22,"email":"lykhangky@gmail.com","username":"khangky","fullname":"Khang Ky","avatar":8259,"description":"The more knowledge you have, the more you’re free to rely on your instincts.","position":"","MediaAvatar":{"id":8259,"url":"https://file.publish.vn/coin98/22/avatar-1604838115203.jpg","title":"pencil_sketch_1603874501043.jpg","alt":"","type":3,"url_large":null,"url_medium":null,"url_small":null,"url_raw":null},"createdAt":"2020-10-13T13:05:13.000Z","updatedAt":"2020-10-13T13:05:13.406Z"}

Khang Ky

233 Bài viết

The more knowledge you have, the more you’re free to rely on your instincts.

Terra Panorama #09 | Đã có kết quả DeFi Connected Hackathon
Terra Panorama số thứ 09 sẽ công bố 5 dự án thắng cuộc DeFi Connected Hackathon và các thông tin về các dự án bên trong hệ sinh thái.
Perspective #30: Trend IDO liệu sẽ còn tiếp diễn?
Trend IDO hiện cũng đã trải qua được một thời gian. Vậy trend IDO hiện đã phát triển đến đâu? Liệu trend IDO có sắp tàn?
Token Explanation | Formation Fi (FORM) | Toàn tập về tiền điện tử FORM
Formation Fi (FORM) là gì? Đây là giao thức giúp người dùng giảm thiểu rủi ro khi đầu tư, cách hoạt động cũng tương tự các Asset management.
Token Explanation | Tokemak (TOKE) | Toàn tập về tiền điện tử TOKE
Tokemak là gì? Tokemak là dự án làm về mảng cung cấp thanh khoản với mục tiêu trở thành nguồn cung của mọi thanh khoản.
Token Explanation | Knit Finance (KFT) | Toàn tập về tiền điện tử KFT
Knit Finance (KFT) là gì? Knit Finance là dự án “đóng gói” (wrap) tài sản, để gửi đi các Blockchain khác thuận tiện hơn.
Gold Fever (NGL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử NGL
Token Explanation | Gold Fever (NGL) | Toàn tập về tiền điện tử NGL
Gold Fever (NGL) là gì? Gold Fever là dự án game nhập vai chiến đấu trên nền tảng Blockchain, với cốt truyện ở trong rừng.
Bunicorn (BUNI) là gì? Toàn tập về tiền điện tử BUNI
Token Explanation | Bunicorn (BUNI) | Toàn tập về tiền điện tử BUNI
Bunicorn (BUNI) là gì? Bunicorn là nền tảng trên Binance Smart Chain với các tính năng như: Swap trên AMM, trượt giá thấp, Yield Farming.
Token Explanation | Bit Country (NUUM) | Toàn tập về tiền điện tử NUUM
Bit Country (NUUM) là gì? Bit Country là một thế giới NFT, nơi người dùng có thể tạo ra xã hội riêng của mình với những đặc điểm riêng.
Structure Finance (STF) là gì? Toàn tập về tiền điện tử STF
Token Explanation | Structure Finance (STF) | Toàn tập về tiền điện tử STF
Structure Finance (STF) là gì? Đây là nền tảng dùng để xây dựng các sản phẩm tài chính với 2 sản phẩm: DNT và Straddle Options.
back to top