dot circle{"id":22,"email":"lykhangky@gmail.com","username":"khangky","fullname":"Khang Ky","avatar":8259,"description":"The more knowledge you have, the more you’re free to rely on your instincts.","position":"","MediaAvatar":{"url":"https://file.publish.vn/coin98/22/avatar-1604838115203.jpg","alt":"","title":"pencil_sketch_1603874501043.jpg","type":3},"createdAt":"2020-10-13T13:05:13.000Z","updatedAt":"2020-10-13T13:05:13.406Z"}

Khang Ky

197 Bài viết

The more knowledge you have, the more you’re free to rely on your instincts.

Concordium (GTU) là gì? Toàn tập về tiền điện tử GTU
Concordium (GTU) là gì? Bài viết này cung cấp cho anh em tất cả những thông tin hữu ích nhất về tiền điện tử Concordium (GTU).
Initial Farm Offerings (IFO) trên PancakeSwap là gì? Hướng dẫn tham gia IFO
Bài viết hướng dẫn anh em cách tham gia Initial Farm Offering (IFO) trên PancakeSwap một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.
The Crypto Prophecies (TCP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử TCP
The Crypto Prophecies (TCP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử TCP
The Crypto Prophecies (TCP) là gì? Bài viết này cung cấp cho anh em tất cả những thông tin hữu ích nhất về tiền điện tử TCP.
Phân tích On-chain No.22 - Hakka Finance (HAKKA) | Ping Chen đang đi đúng hướng?
Phân tích On-chain No.22 - Hakka Finance (HAKKA) | Ping Chen đang đi đúng hướng?
Bài viết phân tích tình hình hiện tại của HAKKA dựa trên các dữ liệu on-chain và những việc nên làm của Ping Chen - Founder dự án.
Landscape in Terra (LUNA) No.5 W15/2021
Landscape in Terra (LUNA) No.5 - W15/2021 - LUNA được list trên sàn mới?
Cập nhật các diễn biến mới nhất tuần 15/2021 trong hệ sinh thái Terra và các dự án DeFi bên trong, kèm theo góc nhìn cá nhân & dự phóng của tác giả.
Mochi Market (MOMA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MOMA
Mochi Market (MOMA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MOMA
Mochi Market (MOMA) là gì? Bài viết này cung cấp cho anh em tất cả những thông tin hữu ích nhất về tiền điện tử Mochi Market (MOMA).
Livepeer (LPT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LPT
Livepeer (LPT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LPT
Livepeer (LPT) là gì? Bài viết này cung cấp cho anh em tất cả những thông tin hữu ích nhất về tiền điện tử Livepeer (LPT).
Phân tích On-chain No.18 - Origin Protocol (OGN) | ATH sẽ tiếp tục bị phá?
Bài viết sẽ cung cấp cho anh em những dữ liệu On-chain mới nhất về dự án Origin Protocol, từ đó rút ra các insights về dự án này.
Chi tiết IDO tháng 4 - Cập nhật hàng ngày
Chi tiết IDO tháng 4 - Cập nhật hàng ngày
Bài viết tổng hợp thông tin chi tiết về IDO trong tháng 4 và sẽ được cập nhật hàng ngày.
back to top