Category Archives for "Kinh nghiệm"

giá token và chuyện cái đu quay

GIÁ TOKEN VÀ CHUYỆN CÁI ĐU QUAY

By Lê Thanh | Kinh nghiệm

Ở trong một công viên nọ, người ta lắp 1 cái đu quay. Mỗi lượt phục vụ được 15 người (mỗi lần quay là 10p). Giá cho 1 người là 2 đô và thanh toán bằng xu (token) mua ở quầy bán xu. Tổng số xu ở chỗ quầy bán là 30 đồng.Tổng cung (total […]

Xem thêm