dot circle{"id":105,"email":"konominetwork994@gmail.com","username":"konominetwork","fullname":"Konomi Network","avatar":11617,"description":"Decentralised money market on Polkadot","position":"Writer","MediaAvatar":{"url":"https://file.publish.vn/coin98/105/avatar-1614915254289.jpg","alt":"","title":"photo_2021-03-05_10-22-42.jpg","type":3},"createdAt":"2021-03-05T03:27:42.000Z","updatedAt":"2021-03-05T03:27:42.932Z"}

Konomi Network

3 Bài viết
Writer

Decentralised money market on Polkadot

Product & Technical Design Overview của Konomi Network
Product & Technical Design Overview của Konomi Network
Cung cấp những thông tin tổng quan về các sản phẩm và thiết kế kỹ thuật của Konomi Network.
Tầm nhìn của Konomi Network
Tầm nhìn của Konomi Network
Konomi sẽ thành một giải pháp quản lý tài sản trọn bộ cho các tài sản tiền điện tử chuỗi chéo.
Giới thiệu konomi: Thị trường tiền tệ phi tập trung trên Polkadot
Giới thiệu Konomi: Thị trường tiền tệ phi tập trung trên Polkadot
KONOMI đã chọn Polkadot để xây dựng giao thức thanh khoản cho tương lai và mục tiêu trở thành Thị trường tiền tệ phi tập trung.
back to top