dot circle{"id":41,"email":"jason@kyber.network","username":"kybernetwork","fullname":"Kyber Network","avatar":8478,"description":"Kyber Network - Giao thức cung cấp thanh khoản phi tập trung","position":"","MediaAvatar":{"url":"https://file.publish.vn/coin98/41/avatar-1605772118257.jpg","alt":"","title":"2020-11-19 14.48.20.jpg","type":3},"createdAt":"2020-11-16T12:43:32.000Z","updatedAt":"2020-11-16T12:43:32.548Z"}

Kyber Network

3 Bài viết

Kyber Network - Giao thức cung cấp thanh khoản phi tập trung

Kyber DMM bản Beta đã chính thức ra mắt!
Sau nhiều tháng nghiên cứu, phiên bản Beta của giao thức Kyber Dynamic Market Maker (DMM) đã có thể hoạt động trên mainnet Ethereum!
Kyber 3.0
Kyber Network giới thiệu ‘Kyber 3.0’
Kyber Network giới thiệu ‘Kyber 3.0’ gồm có: Cải tiến về kiến ​​trúc, Giao thức tạo thị trường linh hoạt, và giới thiệu đề xuất cải tiến token KNC.
[Cập nhật] Tạm ngưng chương trình Buyback của Smart Valor
Từ ngày 17 – 22 tháng 11 năm 2020, người dùng mua VALOR trên KyberSwap sẽ có thể bán token của họ trên Smartvalor.com với giá cố định là 0,5 đô la.
back to top