dot circle{"id":20,"email":"tracydemon.bts@gmail.com","username":"lisajytan","fullname":"Lisa JY Tan","avatar":3842,"description":"As a Token Economics Researcher/Designer, Lisa JY Tan designs & develops robust token ecosystem through research-backed efficient mechanism design and sound economics architecture. She is the Founder of Economics Design - which specializes in research, education and design of tokenomics solutions.","position":"","MediaAvatar":{"id":3842,"url":"https://file.publish.vn/amberblocks/30/avatar-1603336472794.jpg","title":"Lisa JY Tan","alt":"Lisa JY Tan","type":3,"url_large":null,"url_medium":null,"url_small":null,"url_raw":null},"createdAt":"2020-10-13T13:05:11.000Z","updatedAt":"2020-10-13T13:05:11.943Z"}

Lisa JY Tan

5 Bài viết

As a Token Economics Researcher/Designer, Lisa JY Tan designs & develops robust token ecosystem through research-backed efficient mechanism design and sound economics architecture. She is the Founder of Economics Design - which specializes in research, education and design of tokenomics solutions.

Tổng quan về thị trường Bảo hiểm Crypto - Part 1
Bài viết này giúp anh em tìm hiểu về thị trường Bảo hiểm Crypto, những thông tin thú vị, hữu ích và case study về NXM để anh em hiểu rõ hơn.
Token Incentives - Có thực sự hiệu quả - Case Study Compound
Bài viết này giúp anh em hiểu thêm về Token Incentives, Case Study Compound. Liệu nó có thực sự hiệu quả?
Rủi ro amm
Rủi ro trong AMM: Impermanent loss (IL) & Slippage trượt giá là gì?
Những rủi ro trong AMM là gì? Có cách nào ngăn chặn được nó không? Hay có thể kiếm lợi nhuận từ nó?
AMM là gì
AMM là gì? AMM hoạt động như thế nào đối với Defi?
AMM là gì? Cách mà các AMMs hoạt động trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) thông qua 2 mô hình AMM trên Balancer và Uniswap là gì?
Sushiswap là gì? Tương lai của Sushiswap
Sushiswap là gì? Tại sao Sushiswap lại thú vị? Tương lai của Sushiswap? Cùng tìm hiểu qua bài viết này để hiểu hơn về Sushiswap.
back to top