Luna DEX hợp tác với Band Protocol để thúc đẩy phát triển DEX trên nền tảng Solana
LunaDEX vừa qua đã hợp tác với Band Protocol, một trong những oracle hàng đầu đưa dữ liệu thực và  APIs vào hợp đồng thông minh.