dot circle{"id":124,"email":"press@coin98.com","username":"thejuniorbuilder","fullname":"The Junior Builder","avatar":23229,"description":"","position":"","MediaAvatar":{"id":23229,"url":"https://file.publish.vn/coin98/124/2021-08/avatar-1629991686582.png","title":"st 1.png","alt":"","type":3,"url_large":"https://file.publish.vn/coin98/124/2021-08/large/avatar-1629991686582.png","url_medium":"https://file.publish.vn/coin98/124/2021-08/medium/avatar-1629991686582.png","url_small":"https://file.publish.vn/coin98/124/2021-08/small/avatar-1629991686582.png","url_raw":"https://file.publish.vn/coin98/124/2021-08/raw/avatar-1629991686582.png"},"createdAt":"2021-08-26T15:00:21.000Z","updatedAt":"2021-08-26T15:00:21.711Z"}

The Junior Builder

16 Bài viết

hướng dẫn macaron
Hướng dẫn sử dụng MacaronSwap với Coin98 Wallet chi tiết (2021)
Coin98 sẽ hướng dẫn sử dụng sàn Marcaron chi tiết với đầy đủ các tính năng trên sàn, thông qua Coin98 Wallet. Tìm hiểu ngay tại đây!
hướng dẫn sunny
Hướng dẫn sử dụng Sunny với Coin98 Wallet chi tiết (2021)
Trong bài viết này, Coin98 sẽ hướng dẫn sử dụng Sunny thông qua ví Coin98 chi tiết nhất để Farming & kiếm tiền. Chi tiết tại đây!
hướng dẫn gondola
Hướng dẫn sử dụng sàn Gondola Finance trên Coin98 Wallet chi tiết
Coin98 sẽ hướng dẫn cách sử dụng sàn Gondola Finance với Coin98 Wallet một cách chi tiết để tối ưu lợi nhuận cho anh em. Tìm hiểu ngay!
hướng dẫn unilend
Hướng dẫn sử dụng UniLend trên Coin98 Wallet chi tiết (2021)
Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ cách sử dụng UniLend trên Coin98 Wallet cũng như các tính năng đặc biệt của DApp này. Tìm hiểu ngay!
hướng dẫn sử dụng bunicorn
Hướng dẫn sử dụng sàn Bunicorn chi tiết nhất (2021)
Hướng dẫn sử dụng sàn Bunicorn với Coin98 Wallet chi tiết với mọi tính năng: swap, cung cấp thanh khoản và farming để kiếm lợi nhuận.
hướng dẫn dexlab
Hướng dẫn giao dịch trên DexLab với Coin98 Wallet chi tiết từ A-Z
Hướng dẫn sử dụng DexLab thông qua Coin98 Wallet để giao dịch và đặt lệnh trên nền tảng DEX sử dụng cơ chế Order Book độc đáo này!
Product Walkthrough | Hướng dẫn sử dụng SpiritSwap từ A đến Z
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các tính năng trên SpiritSwap bao gồm: Swap, Add liquidity, Remove liquidity, Farming, Staking.
Hướng dẫn sử dụng KyberDMM chi tiết với Coin98 Wallet (2021)
Trong bài viết này, Coin98 sẽ hướng dẫn cách sử dụng KyberDMM chi tiết nhất, với các tính năng: swap, cung cấp thanh khoản & farming.
hướng dẫn babyswap
Hướng dẫn sử dụng sàn BabySwap chi tiết nhất (2021)
Trong bài viết này, Coin98 sẽ hướng dẫn sử dụng BabySwap chi tiết với các tính năng: swap, add liquidity, stake, farm & tham gia IDO!
back to top