dot circle{"id":16,"email":"vinhvo@coin98.net","username":"vinhvo","fullname":"Vinh Vo","avatar":11200,"description":"If you want get more, you become More!","position":"","MediaAvatar":{"id":11200,"url":"https://file.publish.vn/coin98/16/avatar-1614160445328.PNG","title":"myavatarhinhvit.PNG","alt":"","type":3,"url_large":null,"url_medium":null,"url_small":null,"url_raw":null},"createdAt":"2020-10-13T13:05:09.000Z","updatedAt":"2020-10-13T13:05:09.148Z"}

Vinh Vo

181 Bài viết

If you want get more, you become More!

Token Explanation | Liquity (LQTY) | Toàn tập về tiền điện tử LQTY
Liquity (LQTY) là gì? Liquity là một borrowing protocol tạo điều kiện cho vay không lãi suất và hỗ trợ thanh lý tức thì.
Ethereum Panorama #30 | Arbitrum mainnet, Sushi ra mắt MISO, Balacner v2
Một số thông tin nổi bật trong hệ sinh thái Ethereum tuần qua: Arbitrum mainnet, Sushi ra mắt MISO, Balacner v2.
Token Explanation | Secretswap (SEFI) | Toàn tập về tiền điện tử SEFI
Secretswap (SEFI) là gì? Secretswap là một AMM cho phép người dùng swap bất kỳ token SNIP20, sử dụng pool thanh khoản thay vì sổ lệnh.
Token Explanation | Secret Network (SCRT) | Toàn tập về tiền điện tử SCRT
Secret Network (SCRT) là gì? Đây là smart contract platform xây dựng trên Cosmos dựa trên Cosmos SDK nhằm tập trung vào quyền riêng tư.
Swivel Finance là gì? Toàn tập về dự án Swivel Finance token
Token Explanation | Swivel Finance | Toàn tập về dự án Swivel Finance token
Swivel Finance là gì? Đây là dự án cho phép bên cần lãi suất cố định khớp lệnh với bên muốn có lãi suất thả nổi trong một khoảng thời gian.
MoonEdge (MOON) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MOON trên Polygon
Token Explanation | MoonEdge (MOON) | Toàn tập về tiền điện tử MOON trên Polygon
MoonEdge (MOON) là gì? MoonEdge là launchpad Platform trên Polygon tập trung giải quyết vấn đề về token sales một cách công bằng.
Token Explanation | Polyzap Finance (PZAP) | Toàn tập về tiền điện tử PZAP
Polyzap Finance (PZAP) là gì? Đây là nền tảng Native AMM và Yield Farming xây dựng trên Polygon, ngoài ra còn có: Gaming, Lottery, IFO.
Adamant Finance (ADDY) là gì? Toàn tập về tiền điện tử ADDY
Token Explanation | Adamant Finance (ADDY) | Toàn tập về tiền điện tử ADDY
Adamant Finance (ADDY) là gì? Adamant Finance là một native yield optimizer cho phép người dùng farming & quản lý các pool farming.
Token Explanation | QiDao (QI) | Toàn tập về tiền điện tử QI
QiDAO là gì? QiDAO là Liquidity Pool cho phép người dùng vay Stablecoin miMATIC bằng cách thế chấp quá mức Crypto Assets khác.
back to top