dot circle{"id":16,"email":"vinhvo@coin98.net","username":"vinhvo","fullname":"Vinh Vo","avatar":20166,"description":"If you want get more, you become More!","position":"","MediaAvatar":{"id":20166,"url":"https://file.publish.vn/coin98/16/2021-07/avatar-1626837612762.png","title":"Coin98WalletX.png","alt":"","type":3,"url_large":"https://file.publish.vn/coin98/16/2021-07/large/avatar-1626837612762.png","url_medium":"https://file.publish.vn/coin98/16/2021-07/medium/avatar-1626837612762.png","url_small":"https://file.publish.vn/coin98/16/2021-07/small/avatar-1626837612762.png","url_raw":"https://file.publish.vn/coin98/16/2021-07/raw/avatar-1626837612762.png"},"createdAt":"2020-10-13T13:05:09.000Z","updatedAt":"2020-10-13T13:05:09.148Z"}

Vinh Vo

247 Bài viết

If you want get more, you become More!

Tổng quan về Alpha Universe, liệu Alpha Finance có phải là một good deal trong Q4/2021?
Tìm hiểu về Alpha Universe với từng sản phẩm bên trong và cách dự án tích lũy giá trị cho ALPHA token, từ đó dự phóng tương lai của Alpha.
Secret network nâng cấp mạng, Cronos ra mắt vào cuối tháng 10
Sự kiện nổi bật trên hệ Cosmos tuần qua: Secret Network nâng cấp Supernova, Cronos chuẩn bị ra mắt vào cuối tháng 10. Chi tiết tại đây!
Layer 2 trên Ethereum tăng trưởng tích cực, UniSwap sẽ mở NFT Marketplace?
Nổi bật trong hệ Ethereum tuần qua: Layer 2 tiếp tục tăng trưởng tích cực, UniSwap sẽ khảo sát về việc có nên mở NFT Marketplace.
Starkware là gì? Giải pháp mở rộng Layer 2 mới cho Ethereum?
Starkware là gì? Tìm hiểu về đặc điểm, sản phẩm và hệ sinh thái của Starkware để xem, liệu đây có phải là giải pháp mở rộng Layer 2 mới cho Ethereum?
03 Tips & Kinh nghiệm sử dụng Cross-chain Bridge hiệu quả
Một số kinh nghiệm cũng như lưu ý trong việc sử dụng Cross-chain Bridge để di chuyển dòng vốn qua lại giữa các blockchain khác nhau.
Lido chính thức gia nhập Moonbeam - Bước đầu mở rộng hệ sinh thái Moonriver & Moonbeam
Nổi bật trong hệ Polkadot tuần qua: KILT chiến thắng trong Kusama Parachain Slot lần thứ 6, Acala tài trợ cho Nuts finance, Lido gia nhập Moonbeam.
Sự vươn lên của các Layer 2 trên Ethereum
Tuần qua đã chứng kiến sự vươn lên của các Layer 2 trên Ethereum với TVL tăng từ $1 tỷ lên $3 tỷ, nổi bật nhất là Arbitrum. Tìm hiểu chi tiết tại đây!
Blockchain Explorer là gì? Kiểm tra giao dịch trên Blockchain bằng Block Explorer
Blockchain Explorer là gì? Làm sao để biết Blockchain nào dùng Explorer nào? Kiểm tra giao dịch trên Blockchain bằng Block Explorer như thế nào?
bandchain
Hiểu về Bandchain & Band Protocol - Oracle platform hàng đầu trên Cosmos
Mối quan hệ giữa Bandchain và Band Protocol là như thế nào? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và tương lai của nền tảng Oracle hàng đầu trên Cosmos!
back to top