Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

4 điều ZRX Holder cần chú ý khi 0x Protocol hỗ trợ BSC

Dưới đây là bài viết của dự án 0x về những cập nhật lớn của họ khi tích hợp vào BSC, kèm theo các quan điểm cá nhân của tác giả.
Amber avatar
cryptolover994
7 min read
Published Mar 22 2021
Updated Jul 06 2023
Amber media