Decentralized Autonomous

Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)

By Lê Anh | Đầu tư

SummaryTheo Coin98, DAOs là một tổ chức được vận hành bởi các thành viên dựa trên một bộ quy tắc được mã hóa bằng code (bộ quy tắc này có thể là consensus hoặc smart contract).DAO được chia làm 2 loại phổ biến: 1. Governance-Based DAO và 2. Organization (Shared-based DAO).DAO đối mặt với 4 […]

Xem thêm
1 2 3 57