Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hack cùng Aavegotchi (Kêu gọi tất cả các lập trình viên!)

Aavegotchi đang tài trợ cho MarketMake, sự kiện hackathon cực lớn do ETH Global tổ chức, với giải thưởng trị giá 4000 GHST.
Published Jan 09 2021
Updated May 16 2023
2 min read
Amber media