HomecaretCoins & Tokens

[Video] Akropolis (AKRO) - Nền Kinh Tế Cộng Đồng Phi Tập Trung & Tự Trị Thuộc Hệ Sinh Thái Yearn Finance

Đăng bởi jadevo vào 16 tháng 12 2020

Akropolis - 1 dự án với tổ hợp nhiều sản phẩm, được build trên Ethereum có mục tiêu cung cấp cho mọi người các công cụ để tiết kiệm, kiếm lợi nhuận một cách an toàn và không phụ thuộc vào địa lý, đối tác tập trung hay các bên trung gian.

Video này sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về dự án Akropolis, các sản phẩm, token $ADEL và $AKRO cũng như những thay đổi sau khi hợp tác với Yearn.

Nội dung chính:

 • Akropolis là một dự án với tổ hợp nhiều sản phẩm, được build trên Ethereum.
 • Các sản phẩm (trước khi kết hợp với Yearn):
  • AkropolisOS: một bộ khung theo ngôn ngữ Solidity để xây dựng các dApp và giao thức phức tạp (tiết kiệm, lương hưu, cho vay, đầu tư).
  • Sparta: một sản phẩm về lending trên AkropolosOS, cho phép người dùng vay dưới thế chấp (tức là người vay chỉ cung cấp 50% tài sản thế chấp), cũng như tạo ra yield thụ động thông qua công cụ tái cân bằng yield tích hợp để nhận được APR tối ưu từ các giao thức DeFi khác nhau.
  • Delphi: là một yield aggregator đi cùng với công cụ DCA, cho phép người dùng thu được yield từ khoản tiết kiệm tổng hợp, farm token từ các giao thức/pool và đầu tư vào các tài sản biến động, bằng cách sử dụng phương pháp “all in” hoặc chiến lược DCA thụ động. Delphi có token riêng là $ADEL.
 • $AKRO: token quản trị, bootstrap liquidity.
 • Akropolis x Yearn:
  • Akropolis sẽ tiếp cận được với các sản phẩm của Yearn, cũng như các thành viên trong hệ sinh thái của Yearn
  • Yearn sẽ tiếp cận với các chiến lược đầu tư và sản phẩm mới do Akropolis tạo ra.
  • Yearn tiếp cận với mạng lưới khách hàng tổ chức của Akropolis.
  • Cả hai team đều hướng tới việc tạo sản phẩm chung về các giải pháp thay thế nguồn mở phi lưu ký cho tài khoản tiết kiệm và tài khoản có yield cao

Hãy xem video để hiểu tường tận về Akropolis và sự hợp tác của Akropolis và Yearn!

Đọc thêm: Yearn & Akropolis - Sự hợp tác giữa Yearn & Akropolis

#Akropolis #AKRO #Delphi #ADEL #Yearn #YFI #Ecosystem

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây

jadevo

Đầu tư cho Kiến thức của bản thân là khoản đầu tư với lợi nhuận cao nhất.

back to top