Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Alpaca Finance ra mắt chương trình quản trị với cơ chế hấp dẫn

Alpaca Finance sẽ triển khai chương trình khóa token vào vault quản trị, đi kèm với đó là cơ chế phần thưởng hấp dẫn cho những người sở hữu xALPACA.
Amber avatar
duytungcrypto
7 min read
Published Dec 14 2021
Updated May 10 2023
Amber media