Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ALPHA tokenomics - Tối ưu lợi ích cho token holder

Bài viết đề cập chi tiết về tokenomics của ALPHA và hướng dẫn ALPHA holder tối ưu lợi nhuận từ thay đổi này.
Amber avatar
bdapnews
4 min read
Published Mar 31 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media