Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Alre là gì? Phỏng vấn Kunihiro Katsurag cùng Jane

AIre là gì? Bài viết này tổng hợp lại những thông tin quan trọng nhất của buổi Coin98 AMA cùng với Kunihiro Katsurag về dự án Alre.
Amber avatar
Viet
8 min read
Published Dec 22 2019
Updated Sep 09 2022
Amber media