Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ampleforth (AMPL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử AMPL

Ampleforth (AMPL) là dự án được phát hành IEO đầu tiên trên Tokinex. Đây là một nền tảng vừa ra mắt cùng với LEO Token của iFinex.
Amber avatar
Viet
7 min read
Published May 25 2019
Updated Nov 28 2022
Amber media