Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thông tin về Audit của Channels, sử dụng các chức năng và bình chọn trên Defibox.com

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng cách sử dụng các chức năng của Channels Finance, cũng như các thông tin khác về audit và bình chọn trên Defibox.com.
Published Jan 18 2021
Updated Apr 12 2024
2 min read
channels finance

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng cách sử dụng các chức năng của Channels Finance, cũng như các thông tin khác về audit và bình chọn trên Defibox.com.

Sử dụng các chức năng trên Channels

Điều kiện cần

Cài đặt MetaMask trên IE.
Setup thông số Huobi Network trên MetaMask.
Một tài khoản Huobi và $HT để làm phí giao dịch.

Setup thông số Huobi Network trên MetaMask

Bấm vào biểu tượng MetaMask trên IE, sau đó đăng nhập tài khoản của người dùng.
Bấm vào biểu tượng Account ở phía trên bên phải, sau đó bấm vào setup trên pop-up.
Bấm vào Add Network.
channels finance 2
Điền các thông số Huobi Network vào các ô như sau:
1.
Network name: user defines, e.g. HT network
2.
New RPC URL: https://http-mainnet.hecochain.com
3.
ChainID: 128
4.
Token: HT
5.
Admin URL: https://scan.hecochain.com
Bấm Save
channels finance 3

Kết nối MetaMask vào channels.finance

Truy cập vào app.channels.finance, sau đó bấm vào No Account, chọn MetaMask
channels finance 4

Supply/Lending mining

Supply: Lấy HUSD làm ví dụ, bấm vào vùng khoanh đỏ, sau đó bấm Enable và cung cấp token.
channels finance 5
channels finance 6
Borrow: Lấy HUSD làm ví dụ, bấm vào vùng khoanh đỏ, sau đó bấm Borrow và mượn token.
channels finance 6
channels finance 7

Kiểm tra số dư CAN

Người dùng bấm vào CAN trên góc phải sẽ hiện ra số dư CAN.

advertising
channels finance 8

Thông tin audit của dự án

Channels Finance đã được audit bởi Knowsec, tất cả các hạng mục đều đạt chất lượng kiểm duyệt.

Hướng dẫn tham gia bình chọn cho Channels trên DefiBox.com

Người dùng có thể bình chọn cho Channels Finance để trở thành dự án HECO top 1 trên Defibox.com như sau:

B1: Truy cập website bình chọn tại đây.

B2: Bấm nút Like cho Channels.

channels finance 9

B3: Share link https://www.defibox.com/hecoPrefecture cho bạn bè để cùng bình chọn cho Channels.

Lưu ý:

- Người dùng Không cần phải đăng ký tài khoản hay đăng nhập để tham gia bình chọn.

- Mỗi IP/Cookie/Browser/Device chỉ có thể tham gia một lần.

Thông tin về Channel Finance

Channels là một nền tảng Lending & Borrowing, có thể tận dụng các token được tạo ra bởi các sàn giao dịch, nhằm nâng cao số lượng tài sản có thể tham gia Yield Farming.

Related Posts