Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aurora DAO (AURA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử AURA

Aurora DAO (AURA) là một token được phát hành bởi dự án Aurora. AURA được phát triển dựa trên tiêu chuẩn ERC-20.
Amber avatar
anh
5 min read
Published Apr 18 2019
Updated Nov 28 2022
Amber media