Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BambooDeFi là gì? AMA cùng đội ngũ dự án BambooDeFi

Dự án BambooDeFi dưới sự giải đáp của anh Javier larumbe - CTO at BambooDeFi và anh Ibai Castañon - Developer at BambooDeFi.
Published Jan 05 2021
Updated Jul 21 2023
5 min read
Amber media

Related Posts