Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đốt 70.24% tổng cung tác động thế nào tới Hakka Finance?

HAKKA là dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Dưới đây là tóm gọn nội dung trong báo cáo tài chính của họ, mình cập nhật để anh em nắm rõ. Đồng thời trong báo cáo này, họ cũng thông báo về việc đốt “burn” 70.24% lượng token HAKKA.
Published Sep 22 2020
Updated Aug 31 2022
6 min read
Amber media