Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Basis Cash - dự án Seigniorage Stablecoin đầu tiên sử dụng mô hình 3 token

Bài viết giới thiệu đồng stablecoin thuật toán BAC và cơ chế đảm bảo sự ổn định giá kèm cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Published Jan 11 2021
Updated Oct 11 2023
13 min read
Amber media