Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Binance Launchpool là gì? So sánh Binance Launchpool và Binance Launchpad

Binance Launchpool và Binance Launchpad là hai nền tảng được Binance hình thành để hỗ trợ các dự án crypto gọi vốn và phát triển, đồng thời cho phép người dùng kiếm lợi nhuận dựa trên tài sản có sẵn với mức độ rủi ro thấp.  
Amber avatar
thanhuyen.c98
6 min read
Published Dec 01 2022
Updated Apr 10 2023
Amber media