Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Binance Lending là gì? Hướng dẫn lending trên Binance

Binance Lending là gì? Đây là hình thức người dùng cho sàn Binance vay 1 lượng tài sản Crypto nhất định và nhận lại lãi suất khi hết hạn cho vay.
Amber avatar
Viet
8 min read
Published Aug 26 2019
Updated Apr 07 2023
Amber media