Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tại sao Binance tạo ra Binance Smart Chain (BSC)?

Tìm hiểu sâu về chính mạng lưới Binance Smart Chain, lí do tại sao Binance tạo ra BSC cũng như ưu, nhược điểm của mạng lưới này.
Amber avatar
vidang
8 min read
Published Feb 25 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media