SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

BIP-11: Điều chỉnh lại phần thưởng lạm phát và giới thiệu Protocol Reserve

Đề xuất của Ashwin (Dragonfly Capital) và Freddie (Wintermute Trading) nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài của giao thức Basis Cash.
Avatar
henrymailforme
Published Feb 19 2021
Updated Oct 01 2022
6 min read
thumbnail

Tác giả của BIP-11: Ashwin Ramachandran, Freddie Farmer, yyctrader, DeFiMorty.

Là fan của Basis Cash Protocol, và là những nhà đầu tư dài hạn vào hệ sinh thái DeFi, Ashwin (Dragonfly Capital) và Freddie (Wintermute Trading) đã hỗ trợ và tham gia tích cực vào quá trình phát triển giao thức ngay từ khi Basis Cash khởi chạy. Dưới đây là đề xuất của họ nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài của giao thức.

Vấn đề của Basic Cash

Tất cả các vấn đề của Basis Cash hiện tại đều phát sinh từ việc giao thức không có khả năng điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với trạng thái cân bằng mới. Điều này dẫn tới:

 • Giao thức khuyến khích quá mức cho các pool thanh khoản trong giai đoạn co hẹp nguồn cung (contraction), điều này dẫn đến đòi hỏi lượng vốn nhiều hơn để có thể đưa BAC quay trở lại giá chốt.
 • Giao thức không có khả năng điều chỉnh tốc độ phát hành BAS mới để tái tạo trạng thái cân bằng, bất kể là trực tiếp hay thông qua các khuyến khích (Ví dụ như sử dụng BAS mới để mua lại BAC).

Để giải quyết những vấn đề này, Basis Cash team đã triển khai một kế hoạch để phục hồi lại giá chốt và đưa hệ thống quay trở lại một trạng thái cân bằng tối ưu hơn:

 • BAS V1 đang được chuyển đổi sang BAS V2, việc này sẽ giúp giao thức có thể điều chỉnh linh hoạt cơ chế phân bổ phần thưởng. Xem thêm kế hoạch chuyển đổi của BAS tại đây.
 • Phần thưởng dành cho các pool BAC-DAI sẽ được di chuyển qua Curve.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những thay đổi ở trên cũng tạo ra một số vấn đề:

 • BAC chưa chứng minh được sự ổn định của mình, vì vậy chuyển thanh khoản qua metapool của curve sẽ khiến cho các nhà cung cấp thanh khoản phải chịu rủi ro lớn hơn, cho dù là phần thưởng BAS được điều chỉnh ưu tiên cho những người cung cấp thành khoản bằng các stablecoin khác khi giá BAC ở dưới chốt.
 • Việc chuyển thanh khoản như vậy sẽ bị phụ thuộc vào hệ thống oracle trung gian và phụ thuộc vào những đồng stablecoin được thế chấp bằng tiền pháp định. Điều này sẽ làm giảm sự phi tập trung và dẫn đến sự khác biệt so với những “stablecoin phi tập trung” khác. (Điều này có thể được giảm nhẹ bớt nếu như đề xuất về Curve của Andre được thông qua).
 • Hệ thống vẫn chưa nhận thức được trạng thái hiện tại của nó. Ví dụ như khi BAC ở bên dưới, tại hoặc bên trên giá chốt.

Giải pháp của Basis Cash

Vì những lý do trên, chúng tôi đề xuất những thay đổi và bổ sung dưới đây:

 • Tiếp tục sử dụng Uniswap làm AMM chính để giao dịch BAC bởi sự ổn định cần được chứng minh thông qua thị trường và không cần phải ép vào một đường cong đại diện cho những tài sản ổn định khác.
 • Chuyển đổi BAS từ V1 sang V2 như dự kiến, cho phép giao thức có quyền kiểm soát linh hoạt đối với việc phân bổ BAS. Công thức phân chia 75/25 hiện tại sẽ được thay đổi lại như sau:

Khi BAC thấp hơn giá chốt

 • 60% BAS sẽ được điều chỉnh động để phân bổ giữa pool BAC/DAI và Vault BAC.
 • 10% cho pool BAS/DAI.
 • 15% cho những người stake BAS trong Boardroom.
 • 5% cho pool BAB.
 • 5% cho các cặp chiến lược.
 • 5% cho CDF/Vision Fund để xây dựng một quỹ dự trữ BAS chiến lược nhằm sử dụng cho những mục đích trong tương lai (mua lại BAC và đốt/ khuyến khích các mối quan hệ hợp tác mới…).

Khi BAC cao hơn giá chốt

 • 60% BAS sẽ được điều chỉnh động để phân bổ giữa pool BAC/DAI và Vualt BAC.
 • 10% cho pool BAS/DAI.
 • 5% cho những người stake BAS trong Boardroom.
 • 10% cho các cặp chiến lược.
 • 15% cho CDF/ Vision Fund để xây dựng một quỹ dự trữ BAS chiến lược nhằm sử dụng cho những mục đích trong tương lai (mua lại BAC và đốt/ khuyến khích các mối quan hệ hợp tác mới…).

Khi BAC dưới giá chốt, 60% lượng cung BAS mới sẽ được phân bổ động giữa pool BAC/DAI và vault BAC theo công thức dưới đây. Trục y thể hiện % của BAS (trong số 60%) được phân bổ cho pool BAC/DAI. Tất cả phần còn lại sẽ được dành cho vault BAC.

Công thức phân bổ động giữa pool BAC/DAI và vault BAC.

Protocol Reserve

Chúng tôi bổ sung đề xuất là 5% lượng BAC được phát hành mới trong tương lai sẽ được chuyển cho quỹ dự trữ do giao thức kiểm soát, cho phép giao thức bán BAC ra Dai khi giá BAC trên chốt và sử dụng DAI, BAS để mua lại BAC khi giá BAC dưới chốt. 

Lưu ý là điều bổ sung này sẽ chỉ được áp dụng khi mà lượng BAB dư thừa đã được redeem, để đảm bảo không làm ảnh hưởng tới những người đang nắm giữ BAB hiện tại.

Chúng tôi cũng đề xuất một thay đổi đối với kho bạc của giao thức (Treasury). Quỹ dự trữ nên có chức năng mua lại để cho phép giao thức có thể tác động tới giá của BAC. Chức năng này sẽ hoạt động như sau:

Khi BAC thấp hơn giá chốt

Giao thức nên sử dụng BASv2 và DAI đang được kiểm soát bởi kho bạc để mua lại BAC cho đến khi giá BAC phục hồi lại giá chốt.

Khi giá BAC cao hơn giá chốt

Giao thức sẽ bán BAC kiếm được từ việc đúc mới để mua DAI.

RELEVANT SERIES