Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BitMart Token (BMX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử BMX

BitMart Token (BMX) là native token của sàn giao dịch BitMart. BMX Token chạy trên Blockchain của Ethereum với tiêu chuẩn ERC-20.
Amber avatar
Viet
7 min read
Published Apr 14 2019
Updated May 16 2023
Amber media