Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Blockchain developer là gì? Làm sao để trở thành nhà phát triển blockchain?

Blockchain là một trong những công nghệ được cộng đồng, báo chí nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Và họ cho rằng blockchain sẽ trở thành công nghệ của tương lai.
Amber avatar
nguyennsh
8 min read
Published Oct 27 2021
Updated Nov 02 2023
Amber media