SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

Blockchain nào phù hợp nhất cho NFT? 

Đâu là “mái nhà” phù hợp nhất cho một bộ sưu tập NFT?
Avatar
Duy Nguyen
Published Oct 01 2022
Updated Aug 03 2023
11 min read
Member only
thumbnail
advertising

Bản gốc luôn trị giá hơn bản nhái. NFT với những đặc tính của mình đã giúp việc xác minh tài sản trở nên dễ dàng hơn. Theo thời gian, thị trường NFT ngày càng phát triển từ đó thu hút nhiều dự án tham gia. 

ab-empty-image
You need to sign in to read article and get updates from this channel.
RELEVANT SERIES