Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Blockchain ngày càng được chấp nhận rộng rãi

Blockchain, và những từ ngữ gắn với nó như Bitcoin và crypto, vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Có người nói rằng crypto là lừa đảo. Cũng có người bảo Bitcoin chỉ là sản phẩm được tạo ra bởi nhóm người kinh doanh vàng, để người ta mất niềm tin vào đồng USD và ngành khai thác vàng được tiếp tục hoạt động. 
Amber avatar
thanhuyen.c98
11 min read
Published May 23 2023
Updated May 27 2023
Amber media